ป้ายกล่องไฟ(FIRE EXIT)หลอดLED แบบ Floor Built-In
ป้ายกล่องไฟ(FIRE EXIT)หลอดLED แบบ Wall Built-In
ป้ายกล่องไฟ(FIRE EXIT)หลอดLED แบบ Slimline
ป้ายกล่องไฟ(FIRE EXIT)แบบหลอดไฟLED
หมวกดับเพลิง
ผ้าคลุมศรีษะกันเปลวไฟ,Hood
ถุงมือดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
ชุดปฏิบัติงานภาคสนาม
รองเท้าดับเพลิง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน,SMOKE DETECTOR
ไฟฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT) max bright(rectangle type)
ป้ายกล่องไฟ,ป้ายทางออก,ป้ายทางหนีไฟ,max bright(แบบ 2 หน้า)
ไฟฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT) max bright(cp series)
ไฟฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT)max bright(round type)
ไฟฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT) max bright(mb series)
ป้ายกล่องไฟ,ป้ายทางออก,ป้ายทางหนีไฟ,max bright
ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,FIRE ALARM CONTROL PANEL
อุปกรณ์ตรวจจับควัน,BEAM SMOKE DETECTOR
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยปุ่มกด,MANUAL STATION
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน,Heat Detector
กระดิ่ง(Alarm Bell),EST
ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบเก็บสายได้2เส้น
ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง(OUT DOOR)
FIRE ALARM CONTROL PANEL,ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ CL-9600
SMOKE DETECTOR,อุปกรณ์ตรวจจับควัน
Manual Station,อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยปุ่มกด
HEAT DETECTOR,อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
FIRE ALARM BELL,กระดิ่ง
INDICATING LIGHT(ไฟแสดงตำแหน่งชี้บอก)
ข้อต่อทางจ่ายน้ำ(ชนิดแยก 2 ทาง)
ฝาปิดท่อทางน้ำออก(FEMALE)
ข้อต่อทางจ่ายน้ำ(MALE INLET)
ฝาปิดท่อทางน้ำออก
ข้อต่อทางจ่ายน้ำ(FEMALE INLET)
แองเกิลวาล์วดับเพลิง
หัวรับน้ำประจำอาคาร
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบแท่นปืน
หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน
หัวฉีดน้ำ(สำหรับ FIRE HOSE RACK)
หัวฉีดน้ำแบบปรับเป็นฝอยได้
หัวฉีดน้ำลำตรงแบบสวมเร็ว
ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง(IN DOOR)
ตู้เก็บถังดับเพลิง
สายฉีดน้ำดับเพลิง FIRE HOSE RACK
สายฉีดน้ำดับเพลิง FIRE HOSE REEL
ถังดับเพลิงชนิด BF-2000(CLEAN AGENT)
ถังดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน
ถังดับเพลิง CO2 BADGER
สายฉีดน้ำดับเพลิง YAMATO

  
Sitemap หมวดหมู่